Ren grön skön miljö
Viktigt kunna lufta sina sinnen

Idag går det en trend mot att fastighetsägare och företag som är måna av ett representativt yttre höjer ribban och kostar på sina grönytor mer än någonsin. Ett företag som är specialiserat på anläggning, skötsel och underhåll av grönytor är IT Underhåll AB i Stockholm.
- Det är viktigt för livskvaliteten och ska vara möjligt att lufta sina sinnen och vila ögonen på något vackert och rogivande under pauser i dagens hårda arbetstempo, tycker Bernt Olsson, ägare till IT Underhåll.
Bernt startade IT Underhåll 1987 efter ett förflutet i branschen sedan 1958. Företaget har utvecklats successivt och har idag 18 fast anställda samt ett nätverk med underentreprenörer. Årsomsättningen har legat stabilt runt 25 miljoner kronor de senaste åren. Företaget flyttade 1993 till nuvarande lokaler på Karlavägen i Stockholm. - Läget är strategiskt då vi blev närmaste grannar till vår största uppdragsgivare Byggnadsstyrelsen. De strukturerades om och delades upp i Vasakronan, Fastighetsverket och Akademiska hus. Som en följd fick vi betydligt flera kontaktpersoner och kom nära beställaren. Vi har fortfarande mycket uppdrag i kvarteret Garnisonen, berättar Bernt. En annan milstolpe från 1993 var att IT Underhåll som första privata entreprenör fick uppdrag av Solna Kommun att sköta deras trädgårdsskötsel av parkmark. Sedan 1998 underhåller och renoverar IT Underhåll även Stockholm Stads dammar.

Grön satsning
Dagens trend att fastighetsägare och företag satsar mer än någonsin på dekoration av grönytor innebär att nyanläggningsdelen ökat starkt för IT Underhåll. Efterfrågan är stor på t ex perennarabatter, natursten, dammar och vattenfall i vistelseområden kring byggnaderna. Även lökväxter och sommarblommor har fått renässans i utsmyckningarna. Möjligheten att ta en paus i dagens forcerade arbetstempo och samtidigt få chans att lufta sina sinnen och vila ögonen på något vackert och rogivande ser Bernt som en självklar rättighet. Det kan också ses som en gest mot rökarna som förvisas ut från kontoren numera. - Vi har fått en betydligt större miljöroll än tidigare. Sopmängderna har ökat bl a genom fenomen som snabbmat eller takeaway. Detta är något vi tar hänsyn till genom att placera ut fler papperskorgar när vi planerar ett område. En utopi är att vi tar efter japaners beteende, där det är kriminellt att skräpa ner. Papperskorgar existerar inte ens i offentliga miljöer i Tokyo, påpekar Bernt. Ett branschproblem är behovet av snöröjning. Kombinationen av milda vintrar och uppsving i byggsektorn har resulterat i att entreprenörer med maskinpark av kommersiella skäl prioriterar andra uppdrag än snöröjning.
- Fastighetsägare och vi inom branschen måste hitta andra lösningar för snö lär fortsätta komma. Att allt fler företag satsar på outsourcing innebär också att IT Underhåll får ta större helhetsåtaganden med funktionsansvar över ytorna.
- På sikt avser vi även att erbjuda tjänster för inomhusmiljöer, avslutar Bernt.
IT Underhåll AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-7831670
Fax: 08-7831675


Email:
it_underhall@swipnet.se

| 13 SENASTE FÖRETAGEN